Атанас Далчев (1904 - 1978)

          Атанас Далчев е роден на 12 юни 1904 г. в Солун. Баща му е адвокат и учител в Солунската българска мъжка гимназия, депутат в турския парламент от 1909 до 1912 г. След избухването на Балканската война семейството се преселва в София. Тук Далчев завършва класическия профил в Първа мъжка гимназия, а след това филология и педагогика в Софийския университет. В периода 1927-1929 г. пътува в Италия и Франция, учи италиански, слуша лекции по история на изкуството в Рим, посещава университетски лекции и в Париж. През 1933-1937 г. е отново във Франция и завършва в Сорбоната курс за преподаватели по френски език. Работи като училищен инспектор и директор на прогимназия, от края на 1944 до края на 1947 г. е началник на отдел "Обществено възпитание" в Министерството на информацията и изкуствата, след това близо пет години е без щатна работа и се издържа от преводи. От 1952 до 1956 г. е редактор и заместник главен редактор на сп. "Пламъче". Умира в София на 17 януари 1978 г.

          За първи път публикува свои стихове в сборника "Мост" (1923), а през 1926 г. издава първата си стихосбирка "Прозорец". Сътрудничи на сп. "Хиперион", в. "Изток", в. "Стрелец", сп. "Философски преглед", сп. "Изкуство и критика" и др. След 1943 г. замлъква като поет и нови стихове започва да публикува чак през 1956 г. Ранните му стихотворения носят неопределени още влияния на символизма, на който след това рядко се противопоставя неговата подчертано предметна поетика. Поезия и критика на Атанас Далчев са преведени на повече от 15 чужди езици. От 2000 г. Атанас Далчев е включен и в конспекта за кандидатстудентския изпит по български език и литература в СУ "Св. Климент Охридски".


библиотека | биографии | Атанас Далчев