Атанас Далчев


Художникът и вятърът

На Иван Симеонов


Художникът искаше да нарисува вятъра,
       и рисуваше листа, които излизат лудо от
       пожълтялото дърво като искри от разпалван огън.
Той искаше да нарисува вятъра,
       и рисуваше как се струи и проблясва тревата
       в ливадата.
Той искаше да нарисува вятъра,
       и рисуваше облаци, пръснати в паническо
       бягство по небето.
Художникът искаше да нарисува вятъра,
       и виждаше винаги, че рисува друго.


1977 г.

библиотека | Атанас Далчев