Атанас Далчев


ЛЮБОВ

Над старото тържище ален
бе залезът като домат
и все тъй строен, все тъй млад
стоеше бедният хамалин.


Засипваше дрезгавина
очите, веждите му вече,
но не дойде и тази вечер
зеленооката жена,


която го веднъж повика
с очи, със поглед, без слова
и зарад тежкия товар
му заплати една усмивка.


Да би дошла и тази нощ. . .
да би му станала невеста. . .
до гроба би я носил весел
на гръб в широкия си кош.


И всеки гвоздей от обущата му
би грял в нощта като звезда,
когато долу през града
към къщи с нея ще се спуща.


Сънуваше ли? Сам в света,
хамалинът стоеше влюбен.
И мракът от лика му груб бе
изтрил и сетната черта.


1927 г.

библиотека | Атанас Далчев