Атанас Далчев


НАДПИС

Всички, паднали за свободата
дето и да е, са наши братя -
пак по кръв, но само че пролята.


1956 г.

библиотека | Атанас Далчев