Атанас Далчев


НА ЗАМИНАВАНЕ

Зарад какво да жаля? Нямах
любовница, нито познат;
вървях и свалях шапка само
на ветровете в този град.


1929 г.

библиотека | Атанас Далчев