Атанас Далчев


ПЛАДНЯ

Аз и стаята сме в сянка двама,
но на двора грее ярко лето.
Въздухът трепери като пламък.
Бялата стена отсреща свети.
Там стои една жена и пее,
с песен мие белия прозорец;
напевът е строен като нея
и като плътта й сластно-морен.


Спи дълбоко пладнята. Не лъхва
над деня отнийде лъх, ни вятър.
Съхнат устните, кръвта ми съхне.
Пее младата жена: разклатен
от ръката й, прозорецът немирно
свети срещу слънцето и пълни
сянката на стаята ми с мълнии.


1929 г.

библиотека | Атанас Далчев