Атанас Далчев


РУЧЕЙ

Да не беше никога изгрявал
оня жарък и задушен ден!
Изгорен от жажда, се наведох,
знойни устни за да разхладя,
а ликът ми падна омагесан
в ручея въз бързата вода
и вълните мигом го понесоха
   надолу - кой го знай къде. . .


1925 г.

библиотека | Атанас Далчев