Атанас Далчев


СИНЕОКОТО МОМЧЕ

На Ал. Геров


Стаята полека потъмнява,
става тъмно като във гора.
Синеокото момче оставя
своята игра.


И привлечено от смъртен тропот,
от далечен тропот на коли,
спира пред големия прозорец:
пролетният дъжд вали.


Въздухът трепери, лястовици
режат като ножици дъжда
и вървят по електрическите жици
капчици вода.


Малкото момче във здрача слуша
как расте градинската трева
и растат на неговите устни
някакви слова.


И само` то почва да говори
с лястовиците, със вечерта,
със помръкналите кръгозори,
с бога и света.


1930 г.

 
библиотека | Атанас Далчев