Атанас Далчев


СЪДБА

И ти си бил дете (почти не вярваш),
и ти си имал къдри от злато;
застанал бос, на глас си разговарял
с обувките и детското палто.


Следил си лястовиците, безгрижен
си хвърлял книжни лястовици сам
и си през счупени бутилки виждал
червени хора, сини дървеса.


Къде отиде времето, когато
е крепнела невръстната душа,
играла е със палавия вятър
и е била сетра на вси неща?


Годините растат и те затварят,
и те зазиждат в твойта самота,
врази ти стават старите другари
и опустява медлено света.


1927 г.

библиотека | Атанас Далчев