Атанас Далчев

Човек
бе сътворен от кал


Човек бе сътворен от кал, но
днес от желязо е света.
Тежко` на мекия! За малко
щях да умра от доброта.


Сега, уста безмълвни сключил,
свил гневно на юмрук ръце,
живея и усърдно уча
на зло беззлобното сърце.


1930 г.

 
библиотека | Атанас Далчев