непечатано приживе

Атанас Далчев


ЦЪРКВАТА НА ОТОН I
В МЕМЛЕБЕН

Във църквата преди хилядолетие,
тъй както туй запомнил е светът,
витязи с окована в броня гръд
погребали на своя крал сърцето.


При блясналите свещи заиграват
пред погледа ни светлина и мрак
и сенките на миналото пак
като че ли под свода оживяват.


Но е практична ерата модерна
и днес потомците на Отон там,
на разкрач от свещения му храм,
са построили свинеферма.


Затуй и щом от древните руини
изпъплихме във наште времена,
ни сепна неочаквана воня...
припадаше нощта, грухтяха свини.


1976 г.


Стихотворението не е печатано докато авторът е бил жив, отпечатано е за първи път в книгата Атанас Далчев "Стихотворения. Фрагменти.", С. ,1998 г., издателство "Захарий Стоянов".

библиотека | Атанас Далчев