АТАНАС ДАЛЧЕВ

биография

ПРОЗОРЕЦ

ПРЪСТЕН
Дъжд
Повест
Къщата
Лято
Младост
Убийство
Книгите
Пролетна нощ
Пръстен
Нищий духом

СЪДБА ПАРИЖ

44 Avenue du Maine
Сняг
Нощ
Пладня
Работник
Есен на Ке Волтер
Носачи на реклама
На заминаване
Завръщане
Пътник

АНГЕЛЪТ НА ШАРТЪР

Генуа
Синеокото момче
Вечер
Човекът бе сътворен от кал
Огледало
Ти познаваш този миг
Смърт
Равнина
Среща
Ангелът на Шартър

И СЪРЦЕТО НАЙ-СЕТНЕ УМИРА

Дъждобранът
Надпис
И сърцето най-сетне умира
Кон
Мълчание
Кукувица
Александър Невски в мъгла

ГРЕШНИЯТ КВАРТАЛ

Неочакван дъжд
Задните дворове
Посред ровината
Грешният квартал
Поет
И зимата
Двама в нощта

СРЕЩА НА ГАРАТА

Към родината
Среща на гарата
Мадригал
Нейде в Русия
Карловарска балада
Сбогуване с Карлови Вари
Див бурен
Гостенка
Ловният замък "Морицбург"
На един приятел
Художникът и вятърът

НЕПЕЧАТАНО ПРИЖИВЕ

Църквата на Отон I в Мемлебен

"ФРАГМЕНТИ" - из сборника с размисли и впечатления на Атанас Далчев